Jesteś tutaj: Home | Usługi | Relacje z partnerami

Relacje z partnerami

Jesteś specjalistą w swoim segmencie (rynku). Jednak, aby dostarczyć konkretne i kompleksowe rozwiązania dla danego segmentu rynku, potrzebna jest specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Nasz Order Desk i Service Desk świadczą usługi w zakresie obsługi zamówień, wsparcia w zakresie licencji i BREP oraz obsługi incydentów i problemów. Usługi te tworzą wartość dodaną do wzrostu dochodów i poziomu jakości obsługi klienta, a także zmniejszają koszty operacyjne firmy związane z obsługą zleceń/zamówień.

Prawdopodobnie co najmniej jeden z następujących problemów nie jest Ci obcy:

 • Brak profesjonalnego lub sprawnie zorganizowanego punktu kontaktu z użytkownikami (Service Desk).
 • Brak wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi każdego rodzaju zamówień na produkty Microsoft Dynamics.
 • Trudności z obsługą wszystkich incydentów z powodu niedostatecznych zasobów działu wsparcia.
 • Brak możliwości obsługi problemów eskalowanych do centrum operacji kryzysowych (EOC) lub Centrum Biznesowego Microsoft.
 • Brak wiedzy potrzebnej do oferowania i obsługi zamówień na rozwiązania niezależnych dostawców oprogramowania oraz programów BREP (Business Ready Enhancement Plan).

Stanowisko obsługi zamówień (Order Desk)

QBS-group -Infographic -Partner -Care -650x 250

QBS Order Desk zajmie się realizacją Twoich zamówień na nowe i dodatkowe licencje oraz obsługą Twoich umów o serwisowanie (przedłużenie programu BREP).

Punkt kontaktu z użytkownikami (Service Desk)

Udzielimy Ci pomocy w następujących formach:

 • Wsparcie za pośrednictwem punktu kontaktu z partnerami (Partner Service Desk).
 • Obsługa, w przewidywalnym zakresie, zamówień na licencje i program BREP.
 • Poradnictwo i wsparcie w zakresie licencji (w razie potrzeby).
 • Wsparcie w zakresie subskrypcji i umów licencyjnych usługodawcy (Services Provider License Agreement ― SPLA).
 • Informowanie o najnowszych promocjach firmy Microsoft.
 • Współpraca podczas obsługi incydentów.
 • Dostarczanie rozwiązań najlepszych niezależnych dostawców oprogramowania.
 • Usługi hostingowe oferowane na zasadzie outsourcingu.

Zwiększ przychody z licencji (subskrypcji) i programu BREP!