Jesteś tutaj: Home | Usługi | Optymalizacja zasobów

Optymalizacja zasobów

Dzisiejszy świat jest wyzwaniem dla partnerów firmy Microsoft, ponieważ realizacja projektów wymaga optymalizacji zasobów i kompetencji. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników nie jest stałe. Przedsiębiorstwom trudno jest przewidzieć problemy i wielkości zobowiązań w ramach danego projektu, dlatego w ciągu jednego roku odczuwają zarówno niedobory, jak i nadwyżki kadrowe. Często zdarza się, że braki kadrowe u jednego z partnerów oznaczają nadwyżkę personelu u innego.

Microsoft Dynamics jest jednym z największych dostawców rozwiązań w swoim segmencie rynku, a klienci chcą współpracować z najlepszymi partnerami i zespołami, aby osiągnąć maksymalny zwrot z inwestycji. Kompleksowy projekt może wymagać nawet 17 różnych kompetencji, co często przekracza możliwości również dużych firm. Aby z powodzeniem realizować swoje projekty, potrzebujesz wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów z dogłębną znajomością branży. Nawet najwięksi partnerzy firmy Microsoft nie dysponują całą potrzebną wiedzą i doświadczeniem.

Aby pomóc partnerom w optymalizacji zasobów i realizacji projektów, QBS group i Dynasource opracowały platformę QBSource. Dzięki niej łatwiej uzupełnisz kompetencje swojego obecnego zespołu oraz skompletujesz najlepszy skład w odpowiednim miejscu i czasie.
QBSource umożliwia zaangażowanie doświadczonych ekspertów merytorycznych do realizacji dotychczasowych lub nowych projektów. Partner może łatwo zamieścić w Internecie CV swoich pracowników, którzy sami będą zarządzać swoją dostępnością, co ułatwi ich angażowanie do krótszych lub bardziej długotrwałych projektów.

QBSource

Optymalizacja zasobów pomaga w zmniejszeniu różnicy między popytem a podażą, a tym samym zwiększeniu obrotów i wydajności firmy. 

Społeczność QBS group oferuje dużą bazę danych, w której można łatwo znaleźć poszukiwane zasoby, a jeśli się to nie uda, to wówczas QBSource umożliwi znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami poza tą społecznością. W skład społeczności Dynasource wchodzą globalni partnerzy z fachową wiedzą na temat wszystkich technologii Microsoft.