Rozwiązania i doradztwo

Większość aplikacji Microsoft Dynamics to zaledwie wycinek całego parku aplikacji klienta. Aby w pełni wykorzystać istniejący potencjał środowiska aplikacji, należy przede wszystkim posiadać niezbędną wiedzę na temat poszczególnych części aplikacji oraz ich wzajemnych powiązań.

Prawdopodobnie znane są Ci problemy dotyczące następujących obszarów:

  • Funkcjonalność i technologia Microsoft Dynamics.
  • Rozwiązania poziome i pionowe.
  • Środowisko aplikacji.
  • Technologia integracji.
  • Scenariusze wdrażania oprogramowania (lokalnie, w hostingu lub w formie oprogramowania jako usługi ― SaaS).

Udzielimy Ci pomocy w następującym zakresie:

  • Projektowanie środowiska aplikacji.
  • Wiedza techniczna o aplikacjach wchodzących w skład oferty Microsoft.
  • Wybór właściwych dostawców, partnerów i specjalistów.
  • Zaprojektowanie umów o serwis i wsparcie (np. SLR i SLA).

Wykorzystujemy możliwości naszych partnerów, aby pomóc im w zwiększeniu sprzedaży usług i/lub produktów.