Du är här: Home | Bli partner
Partner

Bli partner

Är du en återförsäljare för ERP eller CRM på SMB-marknaden? Skulle du vilja utöka din verksamhet? Skulle du och ditt team ha nytta av mer support inom områden som marknadsföring, försäljning eller utveckling av lösningar och implementeringsmetoder?

Kan du dra nytta av utbildning och coachning inom områden som produktkunskap och affärsskicklighet? Vill du dra nytta av storleken av det största internationella Microsoft Dynamics ekosystemet OCH samtidigt bibehålla din egen identitet?

Become Partner Quote

Som partner i QBS group får du förmåner som ...

  • support angående licensordrar, BREP-förnyelse och orderhantering
  • deltagande i våra utbildningar/kurser som ökar din kunskap och förmåga
  • våra marknadsförings- och försäljningstjänster för att vinna nya kunder
  • att spara tid och pengar genom att använda våra partnertjänster, så kan du fokusera på att gör det du är bäst på
  • vår kunskap och erfarenhet inom flertalet olika marknadssegment
  • att kunna dela med dig av din kunskap till andra partners och lära av dem
  • att få en starkare position genom att vara del av ett större internationellt nätverk
  • direktkontakt med din Partner Account Manager och vårt Partner Support-team för stöd och rådgivning på ditt språk.

Vilket ökar intäkterna, minskar kostnaderna och förbättrar lönsamheten!

Bli en QBS partner.

Registrera dig

Om QBS group

QBS group är det största och snabbast växande internationella nätverket för Microsoft Dynamics-partners. Vi är en officiell SMB Distributör för Microsoft Dynamics och stödjer både Dynamics-återförsäljare och ISV. Vi stödjer våra samarbetspartners med tjänster som har målsättningen att öka deras intäkter, minska deras kostnader och förbättra deras lönsamhet.


Microsofts VD Satya Nadella om vikten av Dynamics samarbetspartners

Mer om oss

Våra partnertjänster

Vi stödjer våra samarbetspartners med ett brett utbud av tjänster inom områden som marknadsföring, försäljning, rådgivning, support och utbildning.

Mer om våra partnertjänster

Hur fungerar det?

När du blir partner i QBS group skriver du ett partneravtal med oss. Du kan välja mellan tre partnerskapsnivåer. Ju högre partnerskapsnivå, desto mer inkluderas i ditt partnerskap och desto mer kan du dra nytta av våra tjänster. Några av våra tjänster ingår i partnerskapsavtalet. Andra tjänster är valfria. För att undvika extra arbete och kostnader kring fakturering, är tillvalstjänsterna tillgängliga i den interna partnervalutan Quattro.

Läs mer om partnerskapsnivåer och Quattros

Vårt ISV-program

Har du utvecklat ytterligare lösningar för Microsoft Dynamics? Vårt ISV-program erbjuder dig tillgång till vår internationella återförsäljarkanal. Ett sätt att promota din(a) lösning(ar) är genom vår Marketplace. Du har lösningen, vi har kanalen: tillsammans skapar vi mer affärer!

Mer om vårt ISV-program

SMB Distributor Partner logo

Everest säljer och utvecklar lösningar baserade på NAV:

"Väldigt bra grejer till en låg kostnad."

Asitis erbjuder factoingssystem och inkassolösningar:

"QBS är väldigt enkla att kontakta och komminicera med."

 

Bli en QBS partner.

Registrera dig