Partner

Vad är en Quattro?

Som återförsäljarpartner i QBS group omvandlas din månatliga SLA-insats till Quattros. Quattros är vår virtuella partnervaluta som du kan använda för att köpa valfria partnertjänster.

Antalet Quattros du får beror på din partnerskapsnivå. Vi erbjuder tre partnerskapsnivåer där varje nivå har sitt eget antal Quattros. Dessa nivåer är: Standard, Advanced och Extended. Du kan ändra din partnerskapsnivå månadsvis om du behöver fler Quattros. Mer om våra partnerskapsnivåer

Ni får också extra Quattros baserat på ordervärdet av perpetual-licenser som ni beställer från oss. Vi ger er en marknadsföringsbudget på upp till 5% (beroende av servicenivå) baserad på licensvärdet. Utöver detta kan partners på Advanced level samt Extended level tjäna extra i marknadsföringsbudget baserat på den årliga ökningen i licensförsäljning. Desto mer framgångsrika ni blir, desto fler Quattros får ni för att återinvestera i marknadsföring, försäljning eller andra QBS-tjänster!

För mer information om våra partnerskapsnivåer och vår Quattro Fund, kontakta din Partner Account Manager