Channel & Sales Support

Konkurrensen är hård och kundlojaliteten låg i och med de förändringar som skett i beslutsfattandet. Du talar inte alltid med rätt beslutstagare. Som ett resultat har det blivit mer utmanande än någonsin att omvandla leads till affärer! Ni behöver öka antalet leads som blir till affärer! Men hur?

Som distributör kan vi endast bli framgångsrika om våra partners är framgångsrika. Därför är samarbete i skapandet av nya leads och i att avsluta affärer en win-win-situation. För att kunna stödja er med detta, erbjuder vi professionellt stöd till era kundcase, vilket leder till fler genomförda processer från eventuell kund till order. Tillsammans med våra seniorkonsulter inom pre-sales tar ni fram en offensivplan. Ni kommer att dra nytta av våra effektiva verktyg och vår försäljningserfarenhet.

Du har ett lead! Vad händer nu? Du kommer förmodligen att känna igen följande problem/frågor:

 • Vad är den egentliga utmaningen med detta lead?
 • Vad kan jag bidra med som är unikt?
 • Vilka lösningar kan jag erbjuda?
 • Vilka styrkor har mina konkurrenter?
 • Hur kan jag åstadkomma en professionell och framgångsrik presentation?
 • Vem kan hjälpa mig att fylla i en RFI eller RFP?
 • Var hittar jag rätt information inom Microsoft? Vem kontaktar jag?

QBS-group -Infographic -Sales -Support -650x 250

Vi erbjuder professionell support till dina kundcase och du kan dra nytta av vår erfarenhet, till exempel genom:

 • Kvalificering
 • Att översätta kundens behov till en tydlig och innovativ lösning
 • Hjälp med att besvara RFI/RFP
 • Hjälp med att fastställa den rätta lösningen
 • Att förbereda och genomföra kundpresentationer

Som partner vill vi hjälpa er att vinna affären!