Leadsgenerering

Utöver att tillhandahålla budget (Marketing Quattros) och tjänster som stödjer er i att förbättra er effektivitet inom marknadsförings- och leadsgenereringsaktiviteter, är vi även aktiva i direkt leadsgenerering åt er.

Många partners kämpar med att hitta rätt resurser (tid, budget och personer) för att själva effektivt generera marknadsföring och sales qualified leads. Av denna anledning har vi utvecklat flertalet aktiviteter för att kunna göra detta åt er. Det enda ni behöver göra är att gå med i initiativet!

QBSelect - leads! leads! leads!

QBS group och en lead broker har gått samman för att hitta ˮperfekta matchningarˮ mellan potentiella kunder och våra samarbetspartners. Målsättningen är att utveckla riktiga försäljningsmöjligheter baserat på perfekt matchning. Som ett resultat av ett avtal mellan QBS group och våra lead broker kan vi erbjuda detta program till ett ypperligt kollektivpris. Utöver det behöver ni inte i förväg investera i så kallade leadspaket, och betalar endast för de leads ni mottar.

ERP Central (Storbritannien)

ERP-central

I början av 2013 lanserade vi sajten ERPCentral. Denna sajt och dess förknippade e-post- och sociala marknadsföringsaktiviteter placerar oss som en ledande tänkare inom ERP-området och ger en ökande leadsströmning. Genom att stödja och bidra till hemsideinnehållet, drar våra samarbetspartners fördel av att motta leads som genererats från inkommande förfrågningar på sajten. När en förfrågan görs hanterar vi kommunikationsprocessen med den potentiella kunden för att kvalificera kraven, nära relationen och därefter konvertera när de är redo att möta en partner.