Internetmarknadsföring

Idag använder kunderna internet som en första väg när de ska söka information. Dessa potentiella kunder använder naturligtvis sökmotorer, sociala medier, forum och bloggar eller letar på sina befintliga eller potentiella leverantörers hemsidor.

 Av denna anledning är det avgörande att er hemsida – och med den er organisation – snabbt och enkelt går att hitta. Den behöver också innehålla relevant information (content) som är nära kopplat till er målgrupps behov och intresseområden. Idag handlar det inte längre om vem som gör den största investeringen i reklam; det handlar mer om vem som har den bästa historien att berätta och, kanske ännu viktigare, vem som har den bästa lösningen. Detta skapar många viktiga affärsmöjligheter och QBS group och dess marknadsföringspartners är här för att stödja er i er process med våra internetmarknadsföringstjänster.

Internetmarknadsföring erbjuder ett komplett paket anpassat mot optimering av er onlinenärvaro. Målet är att iordningställa er internetmarknadsföring på ett sådant sätt att omvandlingen från besökare till qualified lead snabbt ökar. 

Internetmarknadsföring stödjer er med följande tjänster:

Internetmarknadsföringsstrategi
Analytiska tjänster
Hemsideoptimering
Trafikhantering
Online Scan

Qbs _online _marketing _services

 

Internetmarknadsföringsstrategi

Startpunkten för varje internetmarknadsföringsstrategi finns i er marknadsföringsplan. Denna beskriver, tillsammans med andra viktiga delar, er huvudidé och era lösningar och identifierar er målgrupp och deras behov. Tillsammans med er kan vi, baserat på denna plan, fastställa hur ni bäst kan dra nytta av olika internetmarknader och kanaler.

I en praktisk undersökning, som består av en eller flera sessioner, diskuterar vi alla möjligheter för internetmarknadsföring, vi analyserar era nuvarande aktiviteter och tar reda på var möjligheterna finns. Målet är att skapa en internetmarknadsföringsplan som stämmer överens med hur ni bäst använder de olika internetmarknadsföringsverktyg som finns tillgängliga.

Analytics Services

Att bibehålla en klar översikt över framgångarna hos era marknadsföringsaktiviteter är avgörande, och därför behöver ni avsätta rätt resurser för att mäta dem. Det är också viktigt att veta vilka era hemsidebesökare är, var de kommer ifrån, vilken typ av teknik de använder, vilka sidor de finner intressanta samt vilka av dessa som leder till framgångsrik konvertering. Och kanske lika viktigt är det att ta reda på vilka delar som (hittills) inte fungerar så bra. Exempelvis vilka sidor besökarna väljer att lämna. Genom att veta detta kan ni få en klar översikt över vad som verkligen fungerar på er hemsida och vad som behöver optimeras ytterligare.

Det finns flertalet olika analytiska program som kan förse er med denna information tillgängliga, dessa inkluderar Webtrends, AT internet och comScore. Om ni för närvarande inte använder något analytiskt verktyg kan Google Analytics vara ett bra ställe att börja på. Det är gratis, enkelt, snabbt och erbjuder mycket fascinerande data som ger er praktisk information om era onlineaktiviteter. Våra analytiska tjänster kan visa samma resultat som Google Analytics erbjuder, samtidigt som de visar er hur denna insyn kan omvandlas till strategiska planer för ert företag.

Mätningar och analyser av er hemsideaktivitet är ett viktigt första steg och skapar en utmärkt grund för framgångsrik användning av våra hemsideoptimeringstjänster.Analytical services QBS group online marketing

Beskrivning av tjänsten

Vi installerar en personlig Google Analytics dashboard åt er. Utöver det får ni även en klar och detaljerad översikt varje månad.

Hemsideoptimering

När ni har fått kunskap om er hemsidas prestation, kan ni börja använda våra hemsideoptimeringstjänster. Detta kommer att hjälpa er att öka antalet relevanta besökare på er hemsida och maximera konverteringen till framgångsrika leads.

Hemsideoptimering säkerställer att er hemsida enkelt identifieras av olika sökmotorer och att det ökade antalet besök leder till konvertering. Exempelvis kan en lämplig bild på landningssidan eller att helt enkelt lägga till eller flytta en uppmaning till handling leda till förbättrad klickkvot, vilket i sin tur kan översättas till en ökning i konvertering.

Hemsideoptimering består av två delar: Optimering av hemsideinnehåll och SEO-teknologisk optimering.

Optimering av hemsideinnehåll

Vilken typ av text är lämpligast och vilka är de rätta bilderna för er hemsida? Genom att samarbeta kan vi fastställa rätt meddelande för er viktigaste landningssida, och därefter optimera denna sida för att öka framgångsfaktorn. Målsättningen är att svara på frågan: uppfyller sidan det önskade målet optimalt?

SEO teknologisk optimering

Detta erbjuder en förklaring av de mest grundläggande reglerna att hålla sig till, vilket säkerställer att er hemsida snabbt och enkelt kan identifieras av sökmotorer som exempelvis Bing och Google. Ni kommer månadsvis att få en översikt som visar flertalet element som kan justeras för att förbättra er SEO-ställning. Vi kontrollerar också att er hemsida är optimerad för olika plattformar, såsom Explorer, Chrome och Safari, samt att er hemsida är lätt att läsa i olika mobila miljöer, inklusive iOS, Android, OS X och Windows.

Beskrivning av tjänsten

Under en personlig workshop identifierar vi tillsammans med er de bästa nyckelorden med vilka ni vill kunna hittas. Flera olika tekniska aspekter kommer att fullständigt beröras och vi kommer att ge råd om optimering av er hemsida.
Våra QBS Content Services kommer att stödja er när ni utvecklar det lämpligaste innehållet. Detta inkluderar er hemsidetext, såväl som referenscases och whitepapers.

Trafikhantering

Er hemsida är uppe, er landningssida har optimerats med hjälp av våra hemsideoptimeringstjänster, och tack vare de analytiska tjänsterna har er hemsidas analyserats, vilket gör det möjligt för er att övervaka och mäta hemsidans framgång. Men hur attraherar ni fler besökare (trafik) till er hemsida?

När sökmotoroptimering (SEO) har applicerats och de lämpligaste nyckelorden har identifierats, kommer en stor del av era besökare (er trafik) att komma via så kallade organiska sökresultat. De olika sökmotorerna kommer med andra ord att i större utsträckning söka efter er hemsida. Precis som med organiska sökresultat kan du även generera besökare genom följande kanaler:Qbs _traffic -managment

Länkbildning

Länkbildning säkerställer att andra sidor länkar till er hemsida. Utöver att förbättra så kallad PageRank, ökar detta även antalet besökare till er hemsida.

E-postmarknadsföring

Nyhetsbrev eller e-postmarknadsföringsaktiviteter.

Direct mail

Om ni vill närma er en helt ny målgrupp är det inte möjligt att bara skicka denna grupp e-post utan deras samtycke (opt-in). Ett utmärkt alternativ är att istället närma sig gruppen med hjälp av en direktkampanj med e-post. Syftet är att styra potentiella kunder via direktkampanjen med e-post till er hemsida.

Social Media

Sociala medier är ett perfekt sätt att koncentrera ert meddelande på en målgrupp. Sociala medier består av mycket mer än bara Twitter, LinkedIn och Facebook. Ni kan även nå er målgrupp genom kanaler som YouTube, Tumblr, Pinterest, Google+, Slideshare etc. Att använda flera olika sociala mediekanaler effektivt kommer att skapa samverkan i ert onlinemeddelande, vilket kommer att gagna era affärer.

Sökmotorannonsering

Överväg möjligheten att annonsera på sökmotorernas egna sidor. Överväg till exempel Google Adwords eller Bing Ads. Medan hemsideoptimering uppmärksammar er över tid, kan sökmotorannonsering (SEA) hjälpa er att hittas direkt.

Display advertising

Slutligen kan ni öka er märkesigenkänning och generera fler unika besökare till er hemsida med display advertising. Ett bra exempel är webbanners som kan placeras hos olika utgivare.

Beskrivning av tjänsten

Under en personlig workshop avgör vi tillsammans med er vilka de bästa möjligheterna är för att förbättra trafiken till er hemsida. Detta kan klargöras i en handlingsplan.
Vårt råd är att kombinera era trafikhanteringsaktiviteter så långt som möjligt med telefonförsäljning. Naturligtvis kan vi stödja er med detta via våra QBS TeleBusiness-tjänster.

Online Scan

Er hemsida och era sociala medier spelar en viktig roll i genereringen av nya försäljningskanaler. För att ge klarhet eller demonstrera var ni står i detta har vi utvecklat Online Scan. Online Scan är startpunkten för att erbjuda er information om de viktigaste frågorna angående internetmarknadsföring, och i synnerhet hemsideoptimering. Denna undersökning kan ge er konkreta tips som hjälper er att optimera er internetmarknadsföring i allmänhet och er hemsida i synnerhet. Detta baseras på följande ämnen:

  • SEO och ‘findability’
  • Onlineimage och attraktivitet
  • Sociala medie-insatser
  • Användarvänlighet

Ni kommer att motta en heltäckande rapport som pekar på huvudpunkterna som kan förbättras, vilka i sin tur kommer att förklaras under en personlig onlinesession. 


Om ni önskar mer information om QBS internetmarknadsföringstjänster, kontakta oss på marketing@qbsgroup.com.


R2R_Scan _350x 248