Partner Care

Ni är experter inom ert (marknads)segment. Men för att leverera en segmentspecifik helhetslösning kan det krävas ytterligare kunskap och erfarenhet. Vår order desk och service desk erbjuder tjänster inom områden som orderhantering, licens- och BREP-support och hantering av händelser och problem. Dessa tjänster bidrar till att öka värdet i dina intäkter och din kundservicenivå samt minska dina operationella orderhanteringskostnader.

Ni känner förmodligen igen en eller flera av följande orsaker till störningar:

 • Oprofessionell och oorganiserad service desk
 • Otillräckliga kunskaper för hantering av alla typer av Dynamics-ordrar
 • Otillräcklig supportkapacitet
 • Ingen möjlighet att hantera upptrappning vid Microsoft EOC/Business Centre
 • Otillräckliga kunskaper för hantering av ISV-lösningsordrar och BREP

Order desk

QBS-group -Infographic -Partner -Care -650x 250

QBS Order desk tar hand om hanteringen av dina ordrar för nya och övriga licenser och hanterar dina underhållsavtal (BREP-förnyelse).

Service desk

Vi stödjer dig genom:

 • Support från vår Partner Service Desk
 • Leverans av licenser och BREP-support
 • Rådgivning angående licens och support vid behov
 • Support för prenumerationslicenser (subscription) och SPLA
 • Information om senaste Microsoft-kampanjerna
 • Samarbete i händelsehantering
 • Leverans av ”bästa ISV”-lösningar
 • Hjälp med hosting-tjänster

Maximera intäkterna från prenumerationslicenser BREP.