Resursoptimering

Världen idag är utmanande för Microsoft-partners i och med att projekt oftast kräver resurs- och kompetensoptimering. Efterfrågan på kvalificerad personal är inte linjär i och med att det inte går att förutse den exakta utvecklingen av projekt, därför kommer du under ett år att erfara både underskott och överskott i din personalstyrka. Ofta innebär ett underskott hos en partner ett tillfälligt överskott hos en annan.

Microsoft Dynamics är en av huvudspelarna och kunderna kräver de bästa samarbetspartners och teamen för att få den bästa Return on Investment. Ett avancerat projekt kan kräva upp till 17 kompetensområden, vilket är ganska mycket även för de främsta yrkesutövarna. För att kunna genomföra dina projekt kan du av och till behöva externa, kvalificerade och erfarna specialister med ingående kunskap om branschen. Inte ens de största av Microsofts samarbetspartners har all kunskap och expertis inom sitt eget område.

QBS group och Dynasource har utvecklat plattformen QBSource för att på bästa möjliga sätt kunna stödja dig när du vill optimera dina behov av kvalificerade resurser. QBSource tillåter dig att förflytta dig utanför ditt befintliga team och möjliggör för dig att sätta ihop det bästa teamet när och var du än behöver det.

QBSource ger dig möjlighet att hyra erfarna experter till befintliga såväl som nya projekt. Du kan enkelt ladda upp din personals CV:n online, tillgängligheten kommer att hanteras av dem själva, vilket i sin tur skapar möjligheter både på kort och lång sikt.

QBSource

Resursoptimeringstjänsten gör att du kan minimera skillnaden mellan utbud och efterfrågan vilket innebär en ökad effektivitet och omsättning. 

Genom att vara en del av QBS group kommer du alltid att ha direkt tillgång till en stor databas av toppkvalificerad kapacitet och kunskap. Om du inte skulle hitta det du söker inom QBS groups nätverk, kommer QBSource att leta utanför gemenskapen för att hitta det. Dynasource nätverk inkluderar globala samarbetspartners med expertis inom alla Microsoft-teknologier.