Solutions & Consultancy

De flesta av Microsoft Dynamics-applikationerna utgör endast en del av det totala programutbud som kunden har behov av. För att alla program ska kunna stödja verksamheten på ett optimalt sätt är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om de olika delarna och hur de interagerar med varandra.

Ni känner förmodligen igen följande utmaningar:

  • Microsoft Dynamics funktionalitet och teknologi
  • Horisontella och vertikala lösningar
  • Applikationslandskap
  • Integrationsteknologi
  • Olika sätt som programvara kan installeras och användas på (egen server, hosting, SaaS)

Vi kan hjälpa er med:

  • Utformning av applikationslandskapet
  • Teknisk kunskap om applikationer inom Microsoft-portföljen
  • Val av rätt leverantörer, partners och specialister
  • Utformning av support- och underhållsavtal (t.ex. SLR och SLA)

Vi kommer att använda våra samarbetspartners och göra det möjligt för dem att öka sin försäljning av tjänster och/eller produkter.