Training & Coaching

Din affärsmiljö är i ständig förändring och för att förbli framgångsrik behöver du investera i utbildning och coachning för dina anställda.

För att stödja er med detta erbjuder vi relevant och aktuell kompetens och produktutbildningsprogram. Vår utbildningsportfölj samt våra utbildningsledare håller mycket hög nivå och det gäller också den e-learning vi erbjuder.

Vi vill hjälpa er att bibehålla en framgångsrik organisation genom att erbjuda de rätta programmen för era anställda. Detta säkerställer att ni förblir en attraktiv arbetsgivare för era anställda och kan bevara samt höja kompetensen. Dessutom kommer ni att hålla er uppdaterade om nya Dynamics-versioner och Microsofts övriga produkter. Detta gagnar kundtillfredsställelsen och stärker konkurrenskraften.

Utbildning

Utbildning behövs för att hålla sig à jour i en värld som ständigt förändras. Det är en investering i tid och pengar, men det är även en investering som ger avkastning. För att minimera era finansiella investeringar förser vi er med upp till 10 Training Vouchers per år, beroende på er partnerskapsnivå.

Vi erbjuder utbildningar inom följande områden:

  • Microsoft Dynamics NAV
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Kurser i affärsutbildning, inklusive Cloud SureStep

Utbildningar erbjuds som webbseminarier, e-lärande och/eller klassrumsutbildning.

Qbs Group Infographic 650X250 Training

Coachning

Er investering att delta i klassrumsutbildning kommer att märkbart förbättras om ni kombinerar detta med individuell coachning!

QBS group kan hjälpa er att inkludera den kunskap ni fått under utbildningarna i era dagliga processer inom organisationen. Vi kan även stödja er i processen att meddela era anställda om förändringar i marknaden. Vi vet alla att ett par utomstående ögon kan behövas ibland.

Ett annat exempel är periodisk pipeline-coachning med era försäljningsspecialister. Andra samarbetspartners föredrar coachning en och en för sin ledning på de årliga strategisammanträdena. 

Qbs Group Infographic 650X250 Coaching