Microsoft Dynamics Learning Portal

Som samarbetspartner i QBS group och beroende på er partnerskapsnivå, har ni full tillgång till Microsoft Dynamics Learning Portal, vilken är tillgänglig via Microsoft Partner Source.

Microsoft -Dynamic -Learning -portal -640-x -400

Microsoft Dynamics Learning Portal är en PartnerSource-integrerad utbildningsportal med målsättningen att öka värdet hos Microsoft Dynamics samarbetspartners. Plattformens funktioner är utformade för att hjälpa till att öka kompetensnivåerna, och på så sätt öka affärstillväxten. Microsoft Dynamics Learning Portal är platsen där Microsoft Dynamics samarbetspartners på begäran kan bruka utbildningsinnehåll från flertalet utbildningssajter och se schemalagda fysiska eller virtuella event runt om i världen.

Microsoft Dynamics Learning Portal är endast till för Microsoft Dynamics samarbetspartners och här finns utbildningsresurser för de senaste versionerna av Microsoft Dynamics-produkter, nämligen Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics SL. På Microsoft Dynamics Learning Portal finns alla utbildningsnivåer – 100 (nybörjare), 200 (mellan) och 300 (avancerad) – med avsikten att minska komplexiteten och erbjuda snabba utbildningsupplevelser.