Du är här: Home | Marketplace | ForNAV
Marketplace

ForNAV

ForNAV handlar om att göra det enkelt att arbeta med rapporter. Traditionella rapporter som är utskrivna på papper, PDF-rapporter som kan sparas och/eller skickas via e-post och PDF-rapporter som enkelt förhandsgranskas på skärmen.

När det handlar om att konvertera, underhålla och utveckla rapporter för Microsoft Dynamics NAV är vi fast beslutna att ge Microsoft Dynamics NAV-partner och kunder den snabbaste och enklaste upplevelsen. Varken mer eller mindre än så.

Reports ForNAV Converter

Med vårt verktyg Reports ForNAV Converter är det riktigt enkelt att köra rapporter som utvecklats för Microsoft Dynamics NAV i C/SIDE (kallas även ”klassiska” rapporter) i nyare Microsoft Dynamics NAV-versioner som kräver RDLC-format.

Konverteringen, som består av tre enkla steg, tar bara några sekunder:

 1. EXPORTERA dina aktuella rapporter.
 2. KONVERTERA med hjälp av Reports ForNAV Converter.
 3. IMPORTERA den konverterade filen till din nya Microsoft Dynamics NAV-version. Kompilera filen och kör rapporten.

Reports ForNAV Designer

Reports ForNAV Designer är ett användarvänligt verktyg som du använder för att skapa och modifiera rapporter för Microsoft Dynamics NAV. Om du är bekant med rapporteringsverktyget C/SIDE kan du börja arbeta med Reports ForNAV Designer direkt. Förutom allt som redan är bekant från C/SIDE – som rubriker, sidfötter, överföring av del- och grupptotaler osv. – har Reports ForNAV Designer också följande:

 • Enkelt skapande av nya rapporter
 • Utökat PDF-stöd
 • Stöd för Microsoft Word-, Excel- och XML-filer
 • Kontroller för streckkod/QR-kod, tabeller och grafik
 • Stöd för JavaScript
 • Konvertering och redigering av RDLC-rapporter
 • Förhandsgranskning
 • Funktioner för att spara stilar i anpassade layouter eller rapportobjekt
 • Och mycket mer…

Fördelar för partner

Partner som använder ForNAV blir effektivare. Säljcykeln – i synnerhet för uppgraderingsprojekt – förkortas avsevärt. Det gäller också implementeringsfasen, vilket betyder att partner kan serva fler kunder med färre resurser. Flera partner vittnar om att det, tack vare ForNAV, inte längre är ett ”specialistjobb” att underhålla och skapa rapporter för kunder, utan något deras konsulter nu kan sköta. Det betyder inte bara att konsulternas produktivitet ökar, utan också att nöjdheten bland dem ökar. Rapportering var tidigare något som många konsulter undvek till varje pris. Partner berättar att med ForNAV kan de nu utveckla rapporter på mindre än halva tiden.

Fördelar för kund

Kunder får ut mer av sina lösningar eftersom de nu kan uppgradera och dra nytta av underhållsavtalet till en mycket rimligare kostnad. I synnerhet har kostnaden för att uppgradera rapporter stått i vägen för många uppgraderingsprojekt, eftersom kunder upplever att det inte tillför något värde. Vi har exempel där kunder uppnått besparingar på upp till 90 % av den tidigare beräknade kostnaden för rapportuppgraderingar. Implementeringen av uppgraderingsprojektet går också mycket snabbare. Av någon anledning utgör rapporter alltid den sista delen av ett uppgraderingsprojekt, och vi har flera exempel där ForNAV till och med har räddat uppgraderingsprojekt. ForNAV betyder också avsevärt större flexibilitet när det gäller att modifiera rapporter. Partner kan nu tillgodose kunders önskemål om att modifiera och skapa nya rapporter mycket snabbare – och till ett mycket bättre pris. Och avancerade kunder kan till och med själva göra mindre modifieringar i rapporterna. Slutligen kan kunder dra nytta av en enklare uppgradering till den senaste versionen av Dynamics NAV, både nu och i framtiden. Det här beror delvis på att ForNAV underlättar uppgraderingen av rapporter och delvis på att ForNAV inte lägger till objekt eller kod i NAV-installationen. På så vis undviker vi att framtida uppgraderingar blir mer komplicerade.

 

For NAV_logo _218x 90
QBS group contact person

Sven Noomen
Name: Sven Noomen
Phone: +31 88 76 60 500
Email: snoomen@qbsgroup.com

Website:
www.fornav.com

Solution:
Business Intelligence & Reporting

Industry sectors:
All

Implementation time:
1 -5 days

Compatible with Microsoft Dynamics NAV:
NAV 2013
NAV 2013R2
NAV 2015
NAV 2016
NAV 2017

Solution Discovery Card

ForNAVSolution Discovery Card - For NAV

ForNAV DesignerSolution Discovery Card - For NAV Designer

Yes I want to use this solution for my business.

Contact me