Referenser

"Vi är ett utvecklingsföretag som är specialiserade på relativt få men ganska stora kunder"

Asitis är ett snabbväxande företag i Skövde med 40 medarbetare (augusti 2016), som erbjuder factoringsystem och inkassolösningar. På factoringsidan erbjuder företaget sin egen lösning, Asitis Finance, baserad på Microsoft Dynamics NAV, med en implementeringstid på under fyra veckor. Asitis Finance erbjuder avancerad funktionalitet för fakturaköp, fakturabelåning och fakturaservice.

”Asitis har valt en nisch som innebär att vi har utvecklat en stor påbyggnad, eller vertikal, ovanpå NAV för att hantera just factoring. Vi är i första hand ett utvecklingsföretag som är specialiserade på relativt få men ganska stora kunder”, säger Ingi Jonasson, Asitis CEO. ”Vi är en mindre partner i Microsoft-världen och har ingen jättevolym NAV-kunder, men återförsäljningen av licenser är likväl viktig för oss."

”Vi kände att vi kunde få ett stort kundvärde genom samarbetet och för oss var det inget svårt val att testa QBS”, fortsätter Ingi Jonasson. ”Vad vi också har fått är strukturerade och tydliga erbjudanden och upplägg på både support och utbildning.”

Frukterna av partnerskapet

”Partnerskapet med QBS har betytt att vi fått en bra dialogpartner kring vår vidare utveckling kring våra programvaror, men också för att diskutera kompetenser och aktiviteter, menar Ingi Jonasson. ”Vi upplever en större flexibilitet med QBS, det blir snabbare puckar jämfört med hur det var tidigare. Vi är så här långt jättenöjda.”

Ingi Jonasson är entusiastisk över det bemötande och stöd Asitis fått. ”QBS har varit här med bland annat sitt utvecklingsfolk och gett oss många intressanta inspel. Det har underlättat vår interna administration, då vi nu har tydliga och klara underlag när det gäller exempelvis den löpande faktureringen.”

Vad är då, enligt Ingi Jonasson, det allra mest värdefulla som QBS bidragit med? ”Deras intressearrangemang och själva känslan av att de är proaktiva och bryr sig om hur det går för oss.” Han uppskattar även den goda kommunikationen med QBS: ”De är väldigt enkla att kontakta och kommunicera med.”

Erfarenheter av Partner Care

Den licensproblematik som Asitis tidigare upplevde har man har fått god hjälp med via QBS Partner Care. ”De kundfrågor som vår kontaktperson inte direkt kan svara på tar vi vidare till QBS erfarna och kompetenta specialister”, säger Ingi Jonasson. ”Det faktum att de finns i Norden med en lokal/regional förankring gör att både dialoger och informationsmaterial är mycket enklare att hantera och ta till sig – det är inte en amerikansk stämpel på allt. Detta har sparat oss mycket tid och kraft.”

Ingi Jonasson om vad Partner Care har bidragit med: ”Det har hjälpt oss att lyfta blicken och få tydligare och mer fokuserad framtidsorientering när det gäller vår utveckling.” Han uppskattar bemötandet från QBS: ” Det är enkelt att komma fram, du får respons, och kan inte första ledet svara på frågan förs den vidare till ett specialistgäng”.

Sneglar även på andra tjänster

När detta skrivs har Asitis bara varit QBS-partner i ett drygt halvår. Som ett nästa steg är de bland annat intresserade av att testa möjligheterna med QBS marknadsföringskanaler. ”När det gäller utbildningar”, fyller Ingi Jonasson i, ”har vi än så länge inte hunnit utnyttja dessa, men vi tittar på dem och kommer att göra det framgent.”

Ingi Jonasson kände inte till QBS på förhand, utan gick in i samarbetet helt förutsättningslöst: ”Man är ju luttrad, och jag var kanske lite skeptisk i början. Men visst, jag kan definitivt säga att de överträffade mina förväntningar.”

Bli en partner du också!

Gå med i QBS group

 

As It Is 220X90
”Jag kan definitivt säga att QBS
 överträffade mina förväntningar.”

Bli en partner du också!

Gå med i QBS group