Referenser

"Vi har frigjort tid med avseende på licenshantering, support och leads”

Everest Business Solutions i Göteborg startade i sin nuvarande form 2007 och har för närvarande 11 medarbetare samt ett nära utvecklingssamarbete med ett team i Indien. Man säljer och utvecklar lösningar baserade på NAV.

Uppvaktades – tackade nej

Delägaren och konsulten Jonas Carlberg berättar om de inledande kontaktförsöken från QBS: ”Vi fick frågan ett par gånger men tackade först nej. Men vi ändrade oss så småningom och tänkte att det inte kunde skada att ge det en chans.” Everest blev QBS-partner i december 2014 och det har de inte ångrat.

”Allting tog för lång tid. Vi är ett ganska litet företag, det var tidsödande för oss att sköta kommunikationen med Microsoft då vi inte har de rätta kontakterna. Nu har vi bara en front och vi litar på att QBS löser våra Microsoft-relaterade frågor”, konstaterar Jonas.

Sparar mycket tid och kraft

”Tack vare QBS har vi minskat vår administration och kan fokusera mer på att göra det som vi är bra på”, intygar Jonas Carlberg.” Regelverk och rutiner kring licenser ändras hela tiden, och det är svårt att hänga med i svängarna. Vi har frigjort tid med avseende på licenshantering, support och leads.”

”I det stora hela upplever vi att det går snabbt, QBS har resurser att lägga som inte vi har. De finns där som en liten extra resurs i bolaget, en ganska billig avlastning. Vår upplevelse av samarbetet är att det inte alltid fungerar perfekt, men i det stora hela så gör det att det går snabbare. Vi slipper att själva lägga så mycket tid på att lösa olika frågor.”

Om leadsgenerering med QBSelect

”Vi fick en förfrågan om vi ville prova att få lite nya leads”, minns Jonas. ”Vi satte oss ner och valde ut branscher och regioner där vi ville ha leads. Sedan fick vi varje vecka helt enkelt ett mejl med nya leads. Istället för att lägga en massa tid på att skaffa fram leads kan vi fokusera på att välja ut de kunder vi kan tänka oss att jobba med. Ingen av oss är ju egentligen säljare, och dessutom är det mycket enklare att skapa intresse när du kan säga att du ringer från Microsoft, istället för från ett för kunden okänt företag. Nu får vi istället ett mejl från QBS med leads och telefonnummer att ringa, så det är väldigt bekvämt. Och till en ganska låg kostnad. Väldigt bra grejer till en låg kostnad.”

Om support

”Supporten frigör tid och hjälper oss med svåra ärenden som annars skulle ha tagit oss betydligt längre tid att lösa. Så det besparar oss tid, förutom att vi många gånger saknar den spetskompetens som krävs.”

Om utbildning

”Genom avtalet med QBS får vi ’utbildningspoäng’ som vi kan växla in. Vi har till exempel skickat folk på NAV-utbildning hos ett utbildningsbolag i England som QBS samarbetar med. Värdefullt, då det annars skulle bli väldigt kostsamt för oss att skicka folk på utbildning.”

Bli en partner du också!

Gå med i QBS group

Everest 220X90
”Tack vare QBS har vi minskat vår administration och kan fokusera mer på att göra det som vi är bra på.”
kender vejen ind i Microsoft, der jo
 
 

Bli en partner du också!

Gå med i QBS group