Nieuws

QBS group neemt Master VAR activiteiten over van Quonext

QBS group heeft nu het grootste wereldwijde Master VAR netwerk en ondersteunt meer dan 200 Microsoft Dynamics partners in 10 landen.

Quattro Business Solutions (QBS group) en Quonext zijn tot een overeenstemming gekomen, waarbij QBS group alle Microsoft Dynamics Master VAR (Value Added Distributor) activiteiten overneemt van Quonext. QBS Iberica wordt de nieuwe naam waaronder de Master VAR activiteiten in Spanje zullen plaatsvinden.

De integratie van de Master VAR activiteiten in QBS Iberica geeft het Spaanse Microsoft Dynamics partnerkanaal een boost op het vlak van groei en winstgevendheid.

QBS Iberica zal met onmiddelijke ingang de huidige 55 Microsoft Dynamics partners in Spanje, die verbonden waren aan Quonext, ondersteunen. Uiteraard verwelkomt QBS Iberica graag nieuwe Microsoft Dynamics Partners in Spanje. Quonext zal haar Spaanse eindklanten ondersteuning blijven bieden op het gebied van Microsoft Dynamics ERP en CRM oplossingen en is tevens toegetreden als partner van QBS Iberica.

De dagelijkse leiding van QBS Iberica blijft bij Juan Carlos Colet. Vijf andere voormalige werknemers van Quonext zijn bij QBS Iberica in dienst getreden. De huidige partners zijn zo verzekerd dat de ondersteuning minimaal op hetzelfde niveau blijft. Tevens kunnen de partners profiteren van extra diensten van QBS group en de vele schaalvoordelen die horen bij een grote organisatie.

Met QBS Iberica, ondersteunt QBS group tegen het einde van 2014 meer dan 200 partners in 10 landen, en indirect ondersteunt ze meer dan 22.500 Microsoft Dynamics klanten.

Joop van Voorthuijsen, CEO van QBS group: “Ik ben heel erg trots dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten en dat we nu ook zo veel partners in Spanje kunnen ondersteunen. In minder dan twee jaar is onze organisatie gegroeid tot wat het nu is en ondersteunen we meer dan 200 Microsoft Dynamics partners in 10 landen. Dit is een enorme prestatie en ik ben trots op wat ons team heeft bereikt. We zien dat de resultaten van onze partners groeien en dat we een hoge tevredenheid onder onze partners scoren. Door de toevoeging van QBS Iberica is het fundament gelegd voor toekomstig succes voor alle betrokken partijen: klanten, partners, QBS group en Microsoft.”

Juan Antonio Herrero, President van Quonext: “De grote overeenkomsten tussen Quonext en QBS group maakten dit een logische vervolgstap. Onze partners blijven de beste ondersteuning krijgen, waardoor zij hun Microsoft Dynamics business nog verder kunnen uitbouwen met de grootste garantie op succes..”

 

Partnership agreement