Grow your Sales Funnel

En huvudutmaning för de flesta företag är att generera en sales funnel av god kvalitet, samt att lägga till tillräckliga möjligheter till försäljningslinjen. Telefonförsäljning kan, kombinerat med andra former av marknadsföring såsom innheåll, SEO, sociala medier, e-shots, livechatt och Website Analytics, vara ett effektivt sätt att kommunicera med er målmarknad till en mycket lägre kostnad än att använda er av er säljkår.

Det är viktigt att ni är utrustade för framgång med er telefonförsäljningsaktivitet, genom att ha innehåll av god kvalitet på er hemsida (ofta besöker personer er hemsida efter att de kontaktats via telefon), en särskild landningssida för att mäta er kampanjs framgång och uppföljningsmaterial som agenten kan skicka till människor som är intresserade av att motta ytterligare information.

Marknadsföringspaketet ”Grow your funnel!” har utvecklats för att hjälpa ert företag att uppnå en hälsosam ökning av er sales funnel.

Paketet buntar samman flertalet TeleBusiness-, innehålls- och online-lösningar till ett riktigt bra erbjudande. Första steget är att analysera och definiera målet med kampanjen och att utveckla särskilt innehåll som stödjer kampanjen. En särskild landningssida på er hemsida kommer även att utvecklas för att kunna mäta framgångarna. Innehållet och landningssidorna kommer att optimeras för sökmotorer.

En databas av god kvalitet är avgörande för alla framgångsrika TeleBusiness-kampanjer.  Vi stödjer er i sökande och val av korrekt databas baserat på er målmarknad och kommer överens med er om ett kriterium för lead qualification. Vi genomför TeleBusiness-kampanjen och kommunicerar löpande våra framsteg. Vi gör justeringar om nödvändigt för att säkerställa bästa möjliga resultat. Dessa typer av kampanjer genererar i regel några sales ready leads, men många är marketing qualified leads som ännu inte är redo att konverteras till ett möte och därför kräver bearbetning.

Vi har märkt att de flesta partners kan säkra god uppföljning av sales qualified leads, men att svårigheten ligger i att hitta resurser och tid att nära de marketing qualified leads som sträcker sig över tid. Det är därför vi även erbjuder er valet att låta oss nära marketing qualified leadsen tills de är redo att passa in i er sales funnel. Detta säkerställer att dessa leads inte går förlorade eller förloras till era konkurrenter.

Paketet inkluderar*:

  • Kampanj- och innehållsutveckling
  • Utveckling och optimering av landningssida
  • Hjälp med val av databas
  • Leadsgenerering inom TeleBusiness, inkluderar uppföljning av MQL

Pris:
4.495 Quattros

*  Kontakta din PAM för tillgänglighet och paketpris samt exakt innehåll vad gäller antal supportdagar och en detaljerad beskrivning av tjänsteposterna som erbjuds