Solutions & Consultancy

De fleste Microsoft Dynamics applikationer er kun en del af kundens totale applikationslandskab. For at applikationslandskabet hjælper dig på den bedst mulige måde er det afgørende at have nok viden om de forskellige dele og måden hvorpå de er forbundet.

Du kan sikkert genkende flere af de følgende udfordringer:

  • Microsoft Dynamics funktionalitet og teknologi
  • Horisontale og vertikale løsninger
  • Applikationslandskab
  • Integrationsteknologi
  • Softwareudvikling implementereingsscenarier (on-premise, hosting, SaaS)

Vi kan yde support med:

  • At designe applikationslandskabet
  • Teknisk viden om applikationer inden for Microsoft porteføljen
  • Udvælge de rette leverandører, partnere og specialister
  • At designe support og vedligeholdelsesaftaler (eg SLR and SLA)

Vi bruger vores tilknyttede partnere til at gøre dem i stand til at øge deres salg af services og/eller produkter.