Stanowisko obsługi partnerów (Partner Service Desk)

QBS Partner Service Desk to portal internetowy, którego celem jest dostarczenie naszym partnerom prostego i skutecznego narzędzia komunikacji z naszymi działami Partner Care oraz Finance Teams. Za pośrednictwem Partner Service Desk partnerzy mogą zadawać pytania dotyczące wsparcia i spraw finansowych, mogą także zgłaszać wszelkiego rodzaju incydenty.

Service Desk Qbsgroup

Korzyści oferowane przez nasze stanowisko obsługi partnerów (Partner Service Desk):

  • Możliwość przeglądania wszystkich pytań i incydentów online.
  • Łatwe sprawdzanie statusu i postępów.
  • Otrzymywanie powiadomień o każdej zmianie pocztą elektroniczną.
  • Centralny przegląd wszystkich pytań i incydentów dotyczących firmy